Privacyverklaring en Cookies

Privacyverklaring en Cookies

Uw privacy is belangrijk voor Stichting Buurthuis Mandelaplein en Stichting Spelend-r-Wijs en wij zullen deze altijd respecteren.

Buurthuis Mandelaplein wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn en bij een bezoek aan ons buurthuis en Peuteropvang en onze website. Om deze reden is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens verwerken. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting Mandelaplein en Stichting Spelend-r-Wijs zich in alle gevallen houden aan de eisen van de AVG.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de onderstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats, gekochte toegangsbewijzen, IP-adres. Een volledig overzicht van de opgeslagen gegevens is opvraagbaar via info@mandelaplein.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de receptie van het buurthuis, de voorscholen of de website verlopen;
 • het versturen van e-mails, nieuwsbrieven, servicemails en brochures naar aanleiding van een transactie;
 • om uitvoering te kunnen geven aan op van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen voor beide stichtingen.

Worden de persoonlijke gegevens met derden of andere partijen gedeeld?

De verzamelde informatie wordt binnen de stichtingen gebruikt of gedeeld met relevante andere partijen, zoals de Gemeente Den Haag of basisscholen. Bij inschrijving voor een activiteit is op de formulieren of in de bijgevoegde reglementen vermeld met wie informatie wordt gedeeld en hoe hiermee wordt omgegaan.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze aanmelding kunt u op ieder moment (laten) aanpassen of opzeggen via deze afmeldlink.  Wij versturen soms mails met specifiek aanbod voor bezoekers die een soortgelijk aanbod hebben bezocht. U kunt afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink die u onderaan iedere mail kunt vinden.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een activiteit, ontvangt u soms een servicemail met informatie over uw activiteit. Deze e-mails sturen wij u vanuit dienstverlening. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink die u onderaan iedere mail kunt vinden. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Facebook en Twitter

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden niet gebruikt om gegevens van u op te slaan.

Bewaren gegevens

Buurthuis Mandelaplein en Spelend-r-Wijs bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u gedurende vijf jaar niet heeft deelgenomen aan activiteiten, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden

Stichting Mandelaplein en Spelend-r-Wijs (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals:
  • het volgen van uw bezoek op onze website (tracking);
  • het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contactgegevens

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, zich wilt afmelden voor de e-mails, nieuwsbrief of brochures en/of andere vragen heeft over het Privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@mandelaplein.nl.