Voor kinderen

Activiteiten

Hieronder vallen de creatieve activiteiten, kookactiviteiten en sport- en spelactiviteiten voor de jeugd tussen de 4 en 25 jaar. Naast de reguliere activiteiten bieden we ook speciale programma’s:

Meivakantie voor kinderen

In de schoolvakanties zijn er iedere dag activiteiten en worden er verschillende uitstapjes georganiseerd. Door het Coronavirus kunnen we komende meivakantie geen activiteiten organiseren bij de school, in het Buurthuis of de Buurtkantine. We kunnen ook niet op pad naar een museum of pretpark.

Toch hebben jullie, zeker nu, een leuke vakantie verdiend en daarom hebben we onze krachten gebundeld (Zebra, Mehr, Bibliotheek Transvaal, Buurthuis Mandelaplein, Museon) en een studio gebouwd van waaruit jullie jongerenwerkers en gasten dagelijks een livestream maken. Tijdens de livestream doen ze leuke activiteiten die jullie tegelijkertijd thuis kunnen doen. Jullie kunnen ondertussen vragen stellen en/of door middel van foto’s laten zien hoe het bij jullie gaat. Doen jullie mee? Wij hebben er heel veel zin in en zijn benieuwd naar jullie reacties.

Voorscholen

Samen met enkele basisscholen uit de buurt organiseren we voorscholen die peuters optimaal voorbereiden op de basisschool. Het verschil met een reguliere peuterspeelzaal is dat er met het erkende Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma ‘Piramide’ gewerkt wordt. Het programma sluit daardoor naadloos aan op groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, wat de overstap makkelijker maakt en het leerproces bevordert. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs of neem telefonisch contact op met de coördinator van de Voorscholen, Judith Vincent, via 070 380 5474. Telefonisch spreekuur op maandag van 9.00 uur – 10.00 uur en vrijdag van 10.00 uur – 11.00 uur. 

 Let op: er is een wachtlijst voor de voorscholen, dus schrijf uw kind tijdig in!

Leerkansprofiel & verlengde schooldag

Deze activiteiten vinden plaats in het buurthuis of op de betrokken school en worden begeleid door vakkrachten. Zij worden, indien nodig, ondersteund door de Sociaal Cultureel Werkers van Buurthuis Mandelaplein. Het doel hiervan is de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

Weekendschool Taalspelen

Weekendschool Taalspelen is een weekendschool die zich richt op kinderen die nog maar net in Nederland zijn en die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen. Op deze school wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Door een leuke combinatie van recreatieve, culturele en educatieve activiteiten wordt er op een speelse manier geoefend met taal. De weekendschool is elke zaterdag in ons buurthuis van 9.30 tot 12.00 uur. De lessen worden gegeven door een bevoegde docent.

Transvaal Universiteit

Transvaal Universiteit is er voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar uit de wijk Transvaal in Den Haag die leergierig zijn en behoefte hebben aan meer uitdaging. Elke zaterdag biedt Transvaal Universiteit deze kinderen de mogelijkheid om zich buiten school te ontwikkelen. Tijdens de lessen maken ze kennis met vakgebieden en beroepen die van huis uit of in het reguliere onderwijs niet altijd toegankelijk zijn. Lees hier meer over onze Transvaal Universiteit.

Wil je meer weten over deze activiteiten?